Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P06 Kultur

I økonomiplanen for 2016 vedtok bystyret at drammenserne skulle inviteres til å utforme fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet med ny kulturplan startet opp i 2016. I perioden september – november gjennomførte bystyrekomitéen fire dialogmøter. Hittil har 210 personer deltatt i medvirkningsprosessen.

Drammen ble i 2016 tildelt prisen Årets frivillighetskommune. Prisen deles ut av KS og Frivillighet Norge. Kommunen fikk prisen for sitt systematiske arbeid med å styrke relasjonene til lag og foreninger. Virksomhet kultur er tilrettelegger, støttespiller og partner for frivillig sektor.

Globus – internasjonal mat- og kulturfestival - ble for første gang arrangert i september 2016. Festivalen var gratis og hadde cirka 7 500 besøkende.

Drammen Kino, Drammens Museum, Drammen Scener og Brageteateret har alle hatt høyere besøkstall i 2016 enn i 2015. Kulturskolen hadde 966 elever i 2016, en økning på 48 elever fra året før. Tilbudene Kulturoasen og Den kulturelle skolesekken er gjennomført innenfor budsjett.

Ombyggingen av Drammensbiblioteket startet i juni 2016. Forventet åpning er våren 2017. Byggearbeidene innebærer at store deler av lokalene har vært avstengt med påfølgende færre arrangementer, lavere utlån og mindre besøk.

I tråd med bystyrets vedtak i økonomiplan 2016-2019 har kirkelig fellesråd lagt fram en tilstandsrapport over ni av byens kirkebygg. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til oppfølging i økonomiplan 2018-2021. Andelen drammensere som er medlem i et kirke-, tros- eller livssynssamfunn er stabilt. Medlemstallet i Den norske kirke synker, mens medlemstallet i andre tros- og livssynssamfunn øker. 

Programområdet hadde i 2016 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,8 millioner kroner. 

Økonomi

Programområdet har et mindreforbruk på 0,8 millioner i 2016.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

Topp