Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P07 Ledelse, organisering og styring

Flere innbyggertjenester er etablert: Ny innsynsløsning gir innbyggerne fullt innsyn i postlister, byggesaker og politiske saker. Digital løsning for å bestille gratis lån av skolelokaler ble tatt i bruk ved fire skoler i 2016 og skal rulles videre ut til å omfatte alle skoler. Foreldre kan melde inn sine barn til barnehageplass via ny nettløsning.  Ny app (Vigilo for barnehager) er tatt i bruk for digital løsning for tettere dialog mellom foresatte og ansatte i barnehagene. Nye websider ble lansert i desember i 2016 som gjør det lettere for brukerne å finne frem til de mest brukte tjenestene på nett. 

Facebook og Twitter brukes aktivt som informasjonskanaler og kommunen hadde i 2016 om lag 7 500 følgere, opp fra cirka 6 200 i 2015.

Forarbeidet for nytt elektronisk sak- og arkivsystem er gjennomført. Den nye løsningen innføres i 2017.

Det er utarbeidet fem eierstrategier og ett kommunalt eid aksjeselskap er etablert – Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS.

Turistinformasjonen er etablert i rådhusets kundesenter. Det er utarbeidet turistkart for storskjerm og som mobilapplikasjon.

Økonomi

Programområdet hadde et merforbruk på 1,9 millioner kroner i 2016. Ved behandlingen av økonomiplan 2017-2020 ble det bevilget midler til å dekke kostnadene til de konsernovergripende funksjoner som oppfølging av planer vedrørende mangfold og inkludering, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, frivillighet og digitaliseringsstrategi.

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Servicekommunen
  • Digitalisering
  • Anskaffelser
  • Kart og geodata
  • Drammen kommunes kunstsamling
  • Formidling og bevaring av arkiv og byhistorie
  • Oppgradering av rådhuset
  • Turistinformasjon
  • Planer og strategier - kostnadsføring

Les mer om andre resultater 

Topp