Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P08 Kompetanse, markedsføring og næring

Omdømmeundersøkelsen for 2016 viser at Drammens omdømme har aldri vært sterkere. En av fire kan godt tenke seg å flytte til Drammen. Omdømmeprosjektet ble avsluttet i 2016. For å stimulere til nye arbeidsplasser i Drammen vil kommunen videreføre samarbeidet med næringslivet i Drammen gjennom det nye prosjektet, Næringsvekst 2020.

Strategisk næringsplan for Drammen ble oppdatert og sendt på høring i 2016.

Samarbeidsavtaler med Campus Drammen og Papirbredden Innovasjon AS er videreført. Antall studenter i Drammen er økt med 50, og tre nye studietilbud ble etablert i 2016.

Drammen kommune har overtatt turistkontoret i 2016.

Økonomi

Programområdets regnskap viser et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner i 2016. 

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Strategisk næringsplan
  • Tilbud til etablere og gründere
  • Markedsføring av næringsarealer i D5
  • Avtale med Byen Vår Drammen
  • Destinasjon Drammen
  • Turistkontor
  • Omdømmeprosjektet
  • Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Papirbredden Innovasjon AS
  • Viken Filmsenter

Les mer om andre resultater

Topp