Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P09 Idrett, park og natur

Idrettsløftet har resultert i flere ferdigstilte anlegg. Fjell kunstgressbane er rehabilitert som fullverdig 11-er bane for fotball. Nytt interkommunalt anlegg for bandy og fotball er ferdigstilt på Konnerud, som også kan brukes av alle i nærmiljøet. Konkurranse-, trenings- og aktivitetsanlegget for ski på Konnerud er utvidet med en ny 5 km trasé, som brukes som turvei på sommerstid. Ny idrettshall på Øren har vært under bygging i 2016, og vil fullføres i 2017. Det er tilrettelagt for utbygging av bandy- og fotballanlegg på Øren. Det er vedtatt at Drammen kommune sikrer idrettslag mellomfinansiering av spillemidler for å sikre raskere anleggsutbygging.

Ny turvei fra Knive til Knutestul er ferdig som første fase for å få sammenhengende turvei og skiløype i Røysjømarka mellom Drammen og Svelvik. Det er etablert ny skiløype på Konnerud ved Nysetra på Vestskogen som gir rundtur på cirka 12 km, og gir tilgang til skiløypene i Sande. For å bedre tilgangen til marka fra Åssiden, er Blåsteinbakkene opprustet fra Kastanjesletta til Landfalltjernveien. Øvre del av Kobbervikdalen pukkverk er tilbakeført til naturområde, og det er nå etablert turveier som åpnes våren 2017.

Det er lagt til rette for mer egenorganisert aktivitet i hele byen. I bydelene er det bygd nye nærmiljøanlegg på Åssiden, Danvik og Gulskogen, tilknyttet skolene. En ny lekeplass er åpnet på Gulskogen. Nytt aktivitetsanlegg for unge er bygget i Byparken.

Bruk av utfartssteder til marka har økt i tråd med bystrategien. Spiralen er det utfartsstedet som har hatt størst økning. Utleie av innendørs idrettsanlegg ligger over 90 prosent i ukedagene, og noe lavere i helgene. For utendørsanleggene er det noe ledig kapasitet. Målrettet økonomisk satsing på inkludering i IL og aktiv i friluft har gitt flere tiltak og flere deltakere på aktiviteter.

Økonomi

Driftsregnskapet er i balanse. Avvik i forhold til budsjett for inntekter og kostnader er knyttet til anlegg som leies ut til idrett. 

Les mer om økonomi

 

Andre resultater

  • Utskifting av kunstgress på Fjellbanen
  • Bygging av flerbrukshall på Øren
  • Idrett for alle
  • Nærmiljøanlegg
  • Lekeplasser
  • Sitteskulpturer
  • Parker
  • Skianlegg og løyper
  • Løypemaskin

Les mer om andre resultater

Topp