Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P10 Politisk styring

Det er i 2016 behandlet 212 bystyresaker, fordelt på i alt ni politiske møter. Programområdet hadde i 2016 et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner i forhold til budsjett.

Kommunereformen og korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen er omtalt under «Aktuelle temaer» tidligere i årsmeldingen. 

Økonomi

Programområdet viser et mindreforbruk i underkant av 0,9 millioner kroner etter avsetninger til bundne fond ved årets slutt.

Les mer om økonomi

 

Topp