Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

Resultater 2016

Gående

Det har vært feil ved kameraet på Bybrua i 2016. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne tall for 2016 med 2015.

Sykkel

Fra Statens Vegvesen har vi fått data fra to sykkeltellepunkter i Drammen; Strandveien og Professor Smiths alle. Tallene viser at sykkeltrafikken har økt med 2 prosent i Strandveien (fra 92 840 i 2015 til 94 585 i 2016) og 7 prosent i Professor Smiths alle (fra 2 038 i 2015 til 2 173 i 2016). Samlet for de to punktene er økningen 2 prosent. Det er usikkerhet knyttet til tallene.

Bilbruk

Bilbruken i Drammen  viser en vekst på 0,3 prosent fra 2015 til 2016.Tilsvarende tall for Buskerud er 0,8 prosent.

Kollektivbruk

Totalt har det vært en økning i antall kollektivreiser med 3,9 prosent i Drammen fra 2015 til 2016.

Politirapporterte personskadeulykker

41 personskadeulykker ble registrert i Drammen i 2015 og 47 i 2016. Dette gir en økning på 14 prosent. Tilsvarende tall for Buskerud er en økning på over 30 prosent. 

Reduksjon av etterslep

Etterslep i vedlikehold på veinettet er redusert med totalt 8 millioner kroner. Etterslepet er i hovedsak hentet inn på gang- og sykkelveier og veidekker. Til sammen er 15 km vei asfaltert hvorav 5 km har fått omfattende oppgradering.

Utleiegrad av offentlig grunn

Antall arrangementer er redusert. Dette bør sees i sammenheng med lang riggtid på totalt 29 dager på torgene.

 
Topp