Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P13 Sosiale tjenester

Flere flyktninger gikk over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Andelen økte fra 34,5 prosent i 2015 til 49 prosent i 2016. Til tross for fremgangen er resultatet lavere enn måltallet på 55 prosent. NAV og Introduksjonssenteret har i 2016 samarbeidet tett om å få flere flyktninger i arbeid gjennom individuell kvalifisering av den enkelte deltaker på introduksjonsprogram. Det er i tillegg etablert samarbeid med blant annet Internasjonale Drammen.

Flere bestod skriftlig prøve på norskopplæring, og resultatene for 2016 i Drammen er bedre enn 2015 og klart over landsgjennomsnittet.

Bosettingen av flyktninger er i tråd med bystyrets vedtak. Antall personer som har utløst integreringstilskudd er noe høyere enn vedtaket i 2016, dette skyldes overføring fra henholdsvis 2015 og 2017. Dette har gitt kommunen høyere integreringstilskudd enn budsjettert i 2016.

Bystyret vedtok Handlingsplan for mangfold og inkludering høsten 2016, og planen setter mål for flere flyktninger i arbeid og utdanning, bedre integrering av arbeidsinnvandrere og deres familier, å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet i enkelte innvandrergrupper og å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud.

Regnskapet viser et mindre forbruk på 4,3 millioner kroner for programområdet.

Økonomi

Programområdet viser et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner i 2016.

Les mer om økonomi.

 

Andre resultater

  • Grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole
  • Bosetting av flyktninger
  • Handlingsplan for mangfold og inkludering
  • Samarbeid med frivillighet

Les mer om andre resultater

Topp