Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Andre resultater

Grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole

Kombinasjonsklassen ved Åssiden videregående skole har fullført sitt andre skoleår i 2016. Det er 30 elever mellom 16 og 24 år fra Introduksjonssenteret som har fått grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Fra og med 2017 vil dette samarbeidsprosjektet med Buskerud fylkeskommune gå over i ordinær drift. Etter flyttingen over til et aldersadekvatmiljø opplever elevene et åpent klasseromsklima og forbedring i det psykososiale miljøet, i tillegg til læringsmiljøet. Dette resulterer i nedgang i fravær, økt motivasjon og trivsel og opplevelse av et bedre læringsmiljø.

Bosetting av flyktninger

Bosettingen av flyktninger er i tråd med bystyrets vedtak på 170. Antall personer som har utløst integreringstilskudd er noe høyere enn vedtaket i 2016, dette skyldes overføring fra henholdsvis 2015 og 2017. Dette har gitt kommunen høyere integreringstilskudd enn budsjettert i 2016. Drammen kommune har i løpet av 2016 fått tildelt og bosatt 18 enslige mindreårige flyktninger. Dette er to færre en bosettingsvedtaket på 20, og skyldes lavere ankomst tall til Norge og færre bosettingsklare enslige mindreårige flyktninger i 2016. Det har i 2016 kommet 57 personer på familiegjenforening. Andelen voksne av flytninger som er bosatt i Drammen er 65 prosent. 

Handlingsplan for mangfold og inkludering

Bystyret vedtok Handlingsplan for mangfold og inkludering høsten 2016, og planen setter mål for flere flyktninger i arbeid og utdanning, bedre integrering av arbeidsinnvandrere og deres familier, å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet i enkelte innvandrergrupper og å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud.

Samarbeid med frivillighet

I 2016 er det inngått flere samarbeid med frivillige lag og foreninger i kommunen med mål om å bidra til bedre integrering i sivilsamfunnet. Det er også avsatt cirka 20 prosent stilling som kontaktperson til frivillige organisasjoner. I 2016 har det vært samarbeid med Drammen Røde Kors, KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Redd Barna, Frelsesarmeen, Drammen Idrettsråd, Kirkens Bymisjon, Barnas Stasjon, Soroptimistene, JussBuss og Diabetesforbundet, Drammen og omegn turistforening og mentorordning med Rotary.

 
Topp