Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Mål og resultater

Resultater 2016

Økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

49 prosent gikk over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Tilsvarende tall for 2015 var 34,5 prosent. Til tross for fremgangen er resultatet lavere enn måltallet på 55 prosent.

Introduksjonssenteret har i 2016 jobbet enda mer individuelt og systematisk med overgangen til arbeidsliv og/eller utdanning. En stor andel av deltakerne på introduksjonssenteret er unge flyktninger, og for dem er målet å fullføre og bestå videregående skole. Det samarbeides tett med NAV for å gjøre introduksjonsprogrammet enda mer arbeidsrettet, og for å øke andelen introduksjonsdeltakere som går over i arbeid etter avsluttet program. 

Det legges vekt på økt arbeidsretting gjennom vektlegging av kultur og kulturforståelse, samt budsjett og økonomi for deltakerne tidlig i programmet. Det produseres videofilmer som brukes i undervisningen og man ser helt konkret på den enkelte deltakers jobbmuligheter. Eksempler på tilrettelegging er truckførerkurs, kvalifiseringsløp til bussjåfør og andre forberedende kurs. I tillegg har Introduksjonssenteret siden mai 2016 vært representert i arbeidsgruppen for Internasjonale Drammen. Det samarbeides om matching av deltakere, og arbeidsgivere lokalt/regionalt og Introduksjonssenteret får tilgang til nettverket som Internasjonale Drammen har.

Raskere oppstart i introduksjonsprogram

78 prosent av deltakerne startet introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting. Drammen har som mål at deltakerne skal starte så tidlig som mulig. 41 prosent av deltakerne startet innen fire uker etter bosetting. Det er etablert en egen flyktninggruppe med kontinuerlig inntak til introduksjonsprogrammet. I tillegg ble det våren 2016 samarbeidet med barnehagekontoret for å ha tilgang til en egen avdeling ved Gulskogen barnehage, slik at det kunne gis tilbud om barnehageplass for flyktningbarna.

Resultater på prøver

Skriftlig norskprøve består av tre deler; lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. 76 prosent av deltakerne besto skriftlig norskprøve på A2 nivå. I 2017 skal det også rapporteres på muntlig, lytte og leseprøven, slik at det blir en helhetlig rapportering. Resultatet for 2016 er langt høyere enn både landsgjennomsnittet og resultatet for 2015 (se tabell nedenfor). Avdeling for norskopplæring har jobbet bevisst med skolering av lærere i forhold til de ulike nivåene i norskprøver. Dette gjør det mulig å være mer målrettet i planlegging av undervisningen. 

Tabell over resultater fra skriftlig norskprøve

Det er obligatorisk oppmøte i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Dette er et tilbud tilgjengelig på alle språk (gjennomsnittlig 30 språk i året). Andelen som bestod samfunnskunnskapsprøven var 86 prosent. Resultatet er mye høyere enn landsgjennomsnittet i 2016 (79 prosent) og vårt resultat for 2015 (79 prosent). Det har blitt satset på både utdanning og kursing av lærere som underviser i faget og på kartlegging av tilretteleggingsbehov for svake grupper. 

Resultater på skriftlig eksamen i engelsk i 2016 var i snitt på 2,1, mens ønsket resultat er 3 eller høyere. Elevene kom opp i skriftlig engelsk i 2015 også, og resultatet for 2015 var 2,4.

 
Topp