Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall

Programområdet omfatter virksomheten Introduksjonssenteret. Introduksjonstjenester har ansvaret for tjenester knyttet til etablering, bosetting og kvalifisering av flyktninger, grunnskole for voksne, opplæring i norsk, samfunnskunnskap og spesialundervisning for voksne innvandrere og tolketjenester. Netto budsjett for virksomheten var i 2016 på cirka 70 millioner kroner. Norskopplæringen og tolketjenestene er selvfinansierte. Deltakere på norskkurs er både flyktninger som får norskopplæring som del av introduksjonsprogrammet, og andre innvandrere som har rett og/eller plikt til norskopplæring. 

I 2016 deltok i gjennomsnitt 770 personer på ulike undervisningstilbud på Introduksjonssenteret hver dag. I 2016 har det vært 344 flyktninger på introduksjonsprogram, som består av norskkurs, språkpraksis og temakurs. Om lag 350 personer deltok på ulike norskkurs for voksne innvandrere. Resten av deltakerne deltar på grunnskole for voksne, og noen gjør dette i kombinasjon med tilrettelagt arbeid.

 
Topp