Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomi

Vurdering driftregnskapet

Programområdet viser et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner i 2016.

Som rapportert per 1. og 2. tertial 2016 har utbetalinger til introduksjonsstønad vært økende. Det var forventet en vekst som følge av økt bosetting i 2015 og 2016. Veksten har likevel vært høyere enn forutsett. Det er flere grunner til at det har vært en vekst utover budsjettforutsetningene: 

  • Høyere voksenandel av bosettingen i 2016 enn budsjettert
  • Andelen familiegjenforente er høyere (og økende) sammenliknet med foregående år

Programområdet har hatt merinntekter utover budsjett for norskopplæringen, språkundervisningen og tilskudd til funksjonshemmede. 


 
Topp