Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

P14 Vann og avløp

Det var ingen gebyrøkning for vann og avløp i 2016, og driftsregnskapet er i tråd med budsjett.

Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Vannforbruket i Drammen er stabilt, og klart innenfor målet i «Hovedplan for vann og avløp» fra 2010.

Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg var i henhold til myndighetskravene. Muusøya renseanlegg hadde en renseeffekt på fosfor på 89 prosent, der kravet er 95 prosent.

Det har vært problemer med å oppnå tilfredsstillende badevannskvalitet i Drammenselva. Målinger oppstrøms Drammen kommunes grenser viser at denne forurensningen i betydelig grad skyldes tilførsler lenger opp i elva.

Det er gjennomført investeringer for 97,7 millioner kroner, noe som er 16,3 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes i hovedsak at en del prosjekter er forsinket og først blir ferdigstilt i 2017. 

Økonomi

Regnskap 2016 er i tråd med budsjett og det er kun mindre avvik. Det er bokført 1,5 millioner kroner til utskifting av ledningsnett over driftsbudsjettet.

Les mer om økonomi.

 

Andre resultater

  • Vannforbruk og lekkasjebekjempelse
  • Rehabilitering av avløpspunpestasjoner og utskifting av avløpsledninger
  • Godt Vann Drammensregionen - oppfølging av hovedplanen

Les mer om andre resultater

Topp