Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Leseveiledning

Bystrategien har fire hoveddeler:

  1. I sammendraget finner du en kortversjon av bystrategien som helhet.

  2. Under overskriften "Overordnede perspektiver" finner du en innledning med bakgrunn for bystrategien, et kapittel om muligheter og utfordringer og et kapittel om visjon for Drammen.

  3. Under overskriften "Mål og strategier" er det kapitler med beskrivelse av status, trender, utfordringer samt mål og strategier knyttet til ulike områder innenfor kommunens ansvarsområde. Det er også en beskrivelse av status og behov når det gjelder planer innenfor hvert av områdene.

  4. Under "Oppsummering av planstatus og planbehov" (pdf) er det en helhetlig sammenstilling av kommunens gjeldende planer og planbehov for inneværende valgperiode.


Tabeller og figurer med både historisk utvikling og prognoser er samlet i et eget vedlegg under overskriften "Statistikk om Drammen" (pdf).

 
Topp