Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Visjon

En visjon har som funksjon å uttrykke en ambisjon og et retningsvalg. Visjonen skal hjelpe oss til å foreta tydelige valg og forstå de valgene vi gjør. Visjonen skal være en form for fyrtårn, noe som blinker i det fjerne og hjelper oss å navigere.

En visjon skal være presis. Hvis den er for omfattende, er det ingen som husker den, og valgene blir utydelige.

Grunnlaget for visjonen er: Bærekraftig byvekst med høy kompetanse og høy livskvalitet. Visjonen er bygget rundt tre dimensjoner:

  • Byutvikling
  • Utdanning og næringsliv
  • Kultur, livskvalitet og opplevelser

 

Drammen skal være en by som hilser vekst velkommen.

Drammen skal være en by med urbane kvaliteter som man finner i de beste byene internasjonalt, tilpasset Drammens skala.

Drammens fremtid skal bygges på et kompetent næringsliv, utdanning med høy kvalitet på både grunnskole, videregående og universitets-/høyskolenivå, utnyttelse av teknologi og en bykultur som er romslig og tolerant.

Innbyggernes velferd og trygghet skal ivaretas gjennom satsning på boliger som er tilpasset den enkeltes behov, flere arbeidsplasser og god helse, bl.a. gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet og en sunn livsstil.

Byvekst med kvalitet
Drammen 2036 - større, smartere og sunnere

 

 
Topp