Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samarbeid etter kommunelovens §27 (§27-samarbeid)Regnskapene for § 27-samarbeidene der Drammen kommune er vertskommune føres innenfor Drammen bykasses regnskap. Det føres derfor ikke egen balanse for disse samarbeidene. Det betales heller ikke særskilt revisjonshonorar, da dette inngår i revisjon av bykassen.

 
Topp