Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensregionens interkommunale havnevesen

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Drammen havn driver havn- og logistikkvirksomhet på Holmen og Tollbukaia. I tillegg eier Drammen havn 100% av Drammen havn - Lierterminalen AS.

Havnevirksomheten omfatter bl.a. containerhavn, importhavn for biler, eksporthavn for korn og industriprodukter fra bedrifter i regionen, lossing/mellomlager av bygningselementer til bygg og infrastruktur.

Selskapet legger selv til grunn en styrking av havna som intermodalt godsknutepunkt, formulert slik som selskapets visjon: “Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Mål med kommunens eierskap

I kommuneplan for Drammen 2013 – 2036 «Byvekst med kvalitet» står det følgende:
Drammen havn skal utvikles til en moderne og arealeffektiv byhavn, et midtpunkt i transformasjonen av fjordlinjen Tangen-Lier til en fjordlinje preget av boliger, næring og havn.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 970 530 169
  • Organisasjonsform: Samarbeid etter kommunelovens §27
  • Stiftelsesår: 1984 / 1995 registreringsår i Brønnøysundregisteret
  • Drammen kommunes eierandel: 55 %
  • Øvrige eiere: Lier kommune 18 %, Røyken kommune 9 %, Hurum kommune 9 %, Svelvik kommune 9 %

----------------------------------------------------
Internett:  www.drammenhavn.no
----------------------------------------------------
Daglig leder: Einar Olsen
----------------------------------------------------
Styre: Johan Baumann (leder), Søren Falch Zappfe (nestleder), Masud Gharahkhani, Anita Winnes, Hege Gunnerud, Morten Hansen* (*ansattes representant).

 
Topp