Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammensregionens interkommunale krisesenter

Selskapets formål

Drammensregionens interkommunale krisesenter skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lovens krav til krisesentertilbud etterleves.

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Drammensregionens interkommunale krisesenter har et døgnkontinuerlig tilbud til kvinner og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Senteret har tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunene for å gi brukerne et best mulig tilbud. 

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre et krisesentertilbud til barn, kvinner og menn. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 971484624
  • Organisasjonsform: Samarbeid etter kommunelovens §27
  • Stiftelsesår: 2011
  • Drammen kommunes eierandel: 1/8-del
  • Øvrige eiere: Kommunene Hurum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Lier.

----------------------------------------------------
Internett:  www.betzykrisesenter.no
----------------------------------------------------
Daglig leder: Ingunn Eidset Åker
----------------------------------------------------
Styre: Eva Milde (leder), Sissel Karin Haavaag (velferdssjef), Birgit W. Solberg, Tone Merete Svenkerud, Rune Frøiland, Ingunn Rese, Eli Julton, Leif-Arne Steingrimsen.

 
Topp