Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kemneren i Drammensregionen

Selskapets formål

Kemneren i Drammensregionen skal utvikle og drive effektiv tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester for deltakerkommunene på området skatteinnkreving, herunder deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver som følger av skattebetalingsloven, instruks for skatteoppkrevere og folketrygdlovens §24-4.

Samarbeidet kan også ivareta tilsvarende oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Kemneren i Drammensregionen har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Målet er at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav, skal oppleve at de får god informasjon og veiledning, som igjen gir korrekt regnskapsførsel og bokføring, og dermed mindre feil i skatteregnskapet.

Kemneren i Drammensregionen har oppgaveansvar med: Forskuddstrekk (Skattetrekk), arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatter, skatt fra utenlandske aksjonærer, kommunale eiendomsavgifter, parkeringsgebyr og parkeringsanmerkninger, renter og omkostninger, øvrige kommunale krav.

Kemneren i Drammensregionen har hovedkontor på Gamle Kirkeplass i Drammen.

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre at lovpålagte oppgaver på skatteinnkrevingsområdet blir utført. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 995748185
  • Organisasjonsform: Samarbeid etter kommunelovens §27
  • Stiftelsesår: 2010
  • Drammen kommunes eierandel: 59,4%
  • Øvrige eiere: Kommunene Hurum, Røyken, Sande og Svelvik

----------------------------------------------------
Internett:  www.kemneren.no
----------------------------------------------------
Daglig leder: Elise Eek Jensen
----------------------------------------------------
Styre: Paul Røland (leder), Olav Grande (nestleder), Turid Sand Borgersen, Eivind Lien og Inger-Lise Gjesdal.

 
Topp