Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Selskapets formål

Selskapet skal utvikle og drive effektiv produksjon av advokattjenester og andre juridiske rådgivningstjenester i deltakerkommunene.  Samarbeidet kan også ivareta tilsvarende oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Kommuneadvokattjenester er interne administrative støttetjenester. Det ytes ikke tjenester til innbyggerne og avgjørelsesmyndighet vil i svært begrenset grad delegeres til samarbeidet.

Styret (administrativt opprettet) har ansvaret for den administrative styringen av samarbeidet. Kommuneadvokaten må gi råd og prosedere saker på faglig uavhengig grunnlag på vegne av den enkelte kommune. Det faglige ansvaret bør derfor ligge hos den administrative ledelsen, og ikke hos styret. 

De faglige vurderinger børe være en sak mellom den enkelte kommune som oppdragsgiver (klient) og kommuneadvokaten som faglig rådgiver. 

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre at kommunen har juridisk kompetanse på de fagfelt kommunen har ansvar for. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 898432262
  • Organisasjonsform: Samarbeid etter kommunelovens §27
  • Stiftelsesår: 2010
  • Drammen kommunes eierandel: 48,9%
  • Øvrige eiere: Kommunene Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik

----------------------------------------------------
Internett:  Kommuneadvokaten
----------------------------------------------------
Daglig leder: Ingvild Bråthen
----------------------------------------------------
Styre: Olav Grande (leder), Eli K. Aubert (nestleder), Paul Røland, Katharina Hevesi Bakke,  Anne Britt Stinessen og Turid Sand Borgersen

 
Topp