Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Brageteateret AS - Regionteater for Buskerud

Selskapets formål

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål

  • å være et profesjonelt teater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet
  • bidra til økt og jevnlig tilbud av scenekunst til hele befolkningen i Buskerud
  • legge særlig vekt på teater med barne- og ungdomsperspektiv og flerkulturelt perspektiv
  • bidra til mangfold, kompetanseutvikling og generell styrking av fylkets samlede kunst- og kulturfelt. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Brageteatret AS har en omfattende teaterproduksjon. Teateret leverer årlig scenekunst til Buskeruds 32 000 grunnskoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken.

Brageteatret har siden 2011 vært fylkets regionteater som innebærer at virksomheten skal innlemme alle publikumsgrupper i hele fylket som sitt nedslagsfelt.

Brageteatret har base på Union Scene i Drammen, og spiller i tillegg på svært mange ulike arenaer gjennom turnévirksomheten. Brageteatret ønsker i nasjonal sammenheng å ta en førende rolle for videreutvikling av teater for barn og unge, samt utvikling av nye scenekunstuttrykk. 

Mål med kommunens eierskap

Kommunens mål med eierskapet er kulturpolitisk – sikre et profesjonelt scenekunsttilbud av høy kvalitet til befolkningen, kombinert med markering av Drammen som regionhovedstad.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer 982 696 186
  • Stiftelsesår (Brageteatret AS) 2000
  • Drammen kommunes eierandel 50 % Øvrige eiere Buskerud fylkeskommune 50 %
  • Aksjekapital: 100 000 kr.

----------------------------------------------------
Internett:  www.brageteatret.no
----------------------------------------------------
Daglig leder: Nils Petter Mørland, teatersjef
----------------------------------------------------
Styre: Astrid Driva Rødsand (leder), Pål-André Lauritzen, Gerd Johnsen, Turid Wickstrand Iversen, og Hege Hermansen Møller*
(*ansattes representant).

 
Topp