Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Kino AS

Selskapets formål

Drammen Kino AS skal forestå kinovirksomhet i Drammen samt annet som naturlig er tilknyttet slik virksomhet. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

I vedtekter og aksjonæravtale er det trukket opp at følgende skal overholdes:
• Tilbud av film skal baseres på kvalitetskriterier innen alle genre
• Alle norske spillefilmer som finansieres med støtte fra det offentlige skal vises
• Respekten for film som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon skal fremmes
• Det skal gis informasjon om selskapets kulturelle virksomhet
• Det skal opprettholdes kinotilbud i Drammen
• Selskapet skal ha et løpende og tett samarbeide med Drammen kommunes kultursektor, samt kommunens øvrige kulturliv, for å bidra til at kinoen blir en integrert del av Drammen kommunes kulturliv 

Mål med kommunens eierskap

Hensikten med eierskapet er å realisere kulturpolitiske målsettinger. Selskapets virksomhet skal baseres på normale forretningsmessige prinsipper.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 980684644
  • Stiftelsesår: 1999
  • Drammen kommunes eierandel: 33,3%
  • Øvrige eiere: Egmont AS 66,7%
  • Aksjekapital: 6,3 mill. kr.

----------------------------------------------------

Internett: http://www.filmweb.no/drammenkino/  

----------------------------------------------------

Daglig leder:  Steinar Johansen

----------------------------------------------------

Styre: Jannicke Haugen (leder), Lars Gudbergsen, Espen Lundberg Pedersen, Sigrid Hilsen og George Fulford.

 
Topp