Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Glitre Energi AS

Selskapets formål

Selskapets mål er å bidra til en mer effektiv og bærekraftig energiforsyning i Buskerud-regionen og i naturlig tilstøtende områder. For å oppfylle denne målsetning søker Glitre Energi AS å realisere samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fordeler ved regionalt operativt og eiermessig samarbeid i regionen. https://www.glitreenergi.no/

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Glitre Energi AS er et energi- og nettkonsern, og består av forretningsområdene produksjon (vannkraft), infrastruktur (kraftnett og fjernvarme), entreprenør (el-entreprenør) og tjenester (kundeservice og fiberbredbånd).

Mål med kommunens eierskap

Målet med eierskapet er at Glitre Energi AS i et langsiktig perspektiv skal bevare verdier (vedlikehold og oppgradering), samt utvikle vekstopsjoner basert på eksisterende kompetanse/ressurser i selskapet. Det forutsettes at selskapet gjennom gode resultater skal gi eierne god avkastning på investert kapital i form av høyt utbytte og verdiskapning i selskapet.

Glitre Energi logo

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 968 278 304
  • Stiftelsesår: 1993
  • Drammen kommunes eierandel: 50%
  • Øvrige eiere: Vardar AS: 50%
  • Aksjekapital: 297,8 mill. kr.

----------------------------------------------------
Internett: www.glitreenergi.no
----------------------------------------------------
Konsernsjef: Pål Jørgen Skjæggestad
----------------------------------------------------
Styre: Ragnar Grundtvig Søegaard (leder), Marit Ektvedt Kjær (nestleder), Anette Mellbye, Morten Andre Yttreeide, Ann Christin Andersen, Gunnar Gundersby Løvås, Jan Helmen*, Line Drange Ruud*, Rune Bæver* (*ansattes representant).

 
Topp