Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oversikt over kommunens eierposter

Drammen kommune har eierinteresser i 38 selskaper, fordelt på aksjeselskaper, interkommunale selskaper, kommunale foretak, § 27 selskaper (vertskommune), stiftelser og øvrige selskapsformer (2).

Gjennomgangen er ment å øke innsyn i og forståelse for den enkelte virksomhet, og å øke kunnskapen om omfanget til kommunens eierskap. Gjennomgangen består av nøkkelinformasjon om virksomheten, formålet med virksomheten slik det er nedfelt i vedtektene, oversikt over styremedlemmer, nøkkeltall og kommunens mål med eierskapet for hvert av selskapene kommunen eier.

Mål med eierskapet i det enkelte selskap er politiske mål som gir styringssignal for utøvelsen av eierskapet både til selskapet og til rådmannen.

Oversikt over kommunens forskjellige eierposter fordelt på selskapsform

 

Aksjeselskap
(prosentvis eierandel i parentes)

 • Glitre Energi AS (50)
 • Lindum AS (100)
 • Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (100)
 • Drammen Scener AS (100)
 • Brageteateret AS (50)
 • Drammen Kino AS (33)
 • Byen Vår Drammen AS (32,9)
 • Enter Kompetanse AS (84,3)
 • Vinn Industri AS (80)
 • E134 Haukelivegen AS (2,43)
 • Filmparken AS (0,84)

 

Interkommunale selskap (IKS)

 • Glitrevannverket IKS
 • Drammensregionens Brannvesen IKS
 • Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS
 • Legevakta i Drammensregionen IKS
 • Buskerud Kommunerevisjon IKS

 

Kommunale foretak (KF)

 • Drammen Eiendom KF
 • Drammen Drift KF
 • Drammen Parkering KF
 • Drammensbadet KF

 

§27-samarbeid

 • Kemneren i Drammensregionen
 • Kommuneadvokaten i Drammensregionen
 • Drammensregionens interkommunale krisesenter
 • Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud og omegn
 • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)
 • Drammen HavnØvrige selskap

 • Osloregionens Europakontor
 • Osloregionen
 • Buskerudregionens incestsenter (BRIS)
 • Biblioteksentralen SA
 • Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter SA

 

Stiftelser m.v.

 • Stiftelsen Drammens Museum
 • Stiftelsen Drammens teater og kulturhus
 • Stiftelsen Åssiden eldresenter
 • Drammen kommunes utleieboliger
 • Erik Børresen stiftelse
 • Drammen og Kongsberg vernelagsstiftelse
 • Stiftelsen Blå Kors Drammen
 • Drammen kommunale pensjonskasse

(2) Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve eierstyring. Også pensjonskasser er selveide og kan slik sett sammenlignes med stiftelser. Stiftelser og Drammen kommunale pensjonskasse er ikke videre omtalt i oversikten over kommunens eierposisjoner.

 
Topp