Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Formålet med foretaket

Drammen Drift KF skal rendyrke virksomheten mot vann- og avløpsmarkedet (VA). Dette omfatter tjenester knyttet til planlegging, drift, vedlikehold, reparasjon og utbygging av VA-anlegg og ledningsnett.  Drammen Drift KF skal også levere landmålingstjenester til private og offentlige aktører.

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Drammen Drift KF er en service- og entreprenørbedrift som leverer kommunaltekniske tjenester på VA-området samt landmålingstjenester. 

Mål med kommunens eierskap

Drammen kommunes mål med eierskapet i Drammen Drift KF er å sikre god forsyningsstabilitet på vann og avløp på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Drammen kommune har mål om årlig eieruttak.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 876 487 772
  • Stiftelsesår: 1994
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Kapital: Innskutt egenkapital 10,9 mill. kr.

----------------------------------------------------
Internett:  Drammen Drift KF
----------------------------------------------------
Daglig leder: Halvor Thorbjørnsen
----------------------------------------------------
Styre: Ketil Salvesen, (leder), Håkon W. Røine (nestleder), Marianne Lønning Thorstensen, Anette Gjestemoen, Knut Bjarne Sætre, Leif Roar Ovnan*, Bjørn Roar Hagavold* (*ansattes representanter).

 
Topp