Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Selskapets formål

Ivareta kommunens interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, som byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

Drammen Eiendom KF eier ca 320 000 kvm. bygningsmasse.  Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen er en hovedoppgave for foretaket. Drammen Eiendom KF kjøper på  vegne av kommunen renholdstjenester for daglig renhold av ca. 165 000 kvm. gulvareal.

I tillegg til å ha en viktig rolle som byggherre (byggeprosjekter/utviklingsprosjekter), utøver Drammen Eiendom KF en viktig funksjon for vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet.  

Mål med kommunens eierskap

Sikre at det i kommunal regi er profesjonalitet på området eiendomsforvaltning, byggherrefunksjonen og salg av eiendommer. Kommunen har mål om årlig eieruttak. Størrelsen på dette skjer i samråd med foretaket og fastsettes i kommunens økonomiplan.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: 876 820 722
  • Stiftelsesår: 1996
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Kapital: Innskutt egenkapital kr 327 273 000

----------------------------------------------------
Internett:  Drammen Eiendom KF
----------------------------------------------------
Daglig leder: Gjermund Riise Brekke
----------------------------------------------------
Styre: Anita Winsnes (leder), Per Arvid Andersen (nestleder), Haakon Herzberg, Gerd Barth Thorsby, Kristine Andersen Aasgaard, Thomas Lørdal* og Marianne J. Andresen* (*ansattes representanter).

 
Topp