Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Buskerudregionens incestsenter (BRIS)

Selskapets formål

Buskerudregionens incestsenter (BRiS) er et kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep. BRiS tar utgangspunkt i incest definert som seksuelle overgrep mot barn og ungdom begått av noen de har et tillitsforhold til. Senteret skal være et tilbud til alle som er berørt av incest eller seksuelle overgrep – både ungdom, voksne, kvinner, menn, pårørende og deres nettverk. 

Nøkkeltall

Generelt om selskapets virksomhet

BRiS har en viktig samfunnsoppgave med å spre informasjon og holdninger for å redusere omfanget av seksuelle overgrep og gi bistand til at dem som har opplevd så alvorlige traumer og ofte blir stigmatisert. Senteret har en todelt funksjon ved å være et kompetanse- og støttesenter for 23 eierkommuner. Det er et lavterskeltilbud uten henvisninger eller utgifter for dem som benytter senteret.

BRiS’ tilbud til de som er utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende, er individuelle samtaler, oppfølging, veiledning samt ulike aktiviteter som skal gi økt mestring og nye kunnskaper for å kunne leve med sine traumer. Eksempler på slike aktiviteter er støtte- og selvhjelpsgrupper, teamkvelder/ temakurs, brukerkvelder, sosial aktiviteter og ulike kulturtilbud med hensikt å sosialisere og få kontakt med andre i samme situasjon.

Samarbeidspartnere er en viktig målgruppe hvor BRiS jobber for kompetanseheving og mer kunnskaper om hvordan seksuelle overgrep skal avdekkes og hvordan elever, klienter, pasienter skal følges opp. Kommunenes virksomheter får tilsendt informasjon og brosjyremateriell, får veiledning generelt og i enkeltsaker, tilbys foredrag og opplegg for personalgrupper m.m. BRiS arrangerer årlige temadager med nasjonale ressurspersoner som foredragsholdere og hvor deltageravgiftene er subsidiert. 

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre et lavterskeltilbud til alle som er berørt av incest eller seksuelle overgrep – både ungdom, voksne, kvinner, menn, pårørende og deres nettverk.
BRiS skal være et kompetansesenter for samarbeidspartnere og relevante støtteapparat i alle kommunene.

Selskapsinformasjon

  • Organisasjonsnummer: Samme som Drammen kommune (sub.nr. 991023070)
  • Organisasjonsform: IKV (Interkommunal virksomhet)
  • Stiftelsesår: 2006
  • Drammen kommunes eierandel: 23,03 %
  • Øvrige eiere: Alle kommunene i Buskerud fylke samt kommunene Sande og Svelvik.

----------------------------------------------------
Internett: http://www.brisenter.org/ 
----------------------------------------------------
Daglig leder:  Ingunn Eidset Åker
----------------------------------------------------
Styre: Eva Milde (leder), Pål Tore Larsen, Laila Johannesen og Nanna S. Nordhagen.

 
Topp