Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Det er utarbeidet eierstrategier for KFene og de største selskapene. Eierstrategien legger grunnlag for selskapsstrategiene. Rådmannen skal avholde møter med styret og daglig leder i forbindelse med resultatoppfølging ved tertialrapporteringene.

 

De kommunale foretakene har fått krav om 2 prosent kostnadskutt fra 2012, for å få bidra i den økonomiske tilpasningen, på lik linje med IKSer og programområdene. Det er forutsatt at de skal bidra med totalt 5,9 millioner kroner utover deflatorjusteringen.

I det etterfølgende gis en omtale av budsjettforutsetningene for de kommunale foretakene. For ytterligere informasjon vises til foretakenes egne forslag til økonomiplan 2012-2015/ årsbudsjett 2012, jfr. vedleggene 4-8.

Mer om de kommunale foretakene

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF ble opprettet i 1995 etter beslutningen om å samle eiendomsvirksomheten i en egen bedrift. Målet var å samle forvaltning og drift av eiendom i en enhet med større muligheter for effektiv drift og god kapitalforvaltning.

Mer om Drammen Eiendom KF

Drammensbadet KF

Dranmmensbadet KF åpnet 1. desember 2008 og er Norges mest moderne badeanlegg. Budsjettforslaget for 2012 bygger på erfaringstall fra tre driftsår. Det er budsjettert med 355 000 besøkende, en økning på 25 000 fra 2011.

Mer om Drammensbadet KF

Drammen Drift KF

Drammen Drift KF ble etablert i 1995. Foretaket arbeider i et konkurranseutsatt entreprenørmarked med fokus på forretningsmessig drift. Foretaket skal rendyrke virksomheten mot VA-markedet som omfatter tjenester knyttet til planlegging, drift, vedlikehold, reparasjon og utbygging av VA-anlegg og ledningsnett.

Mer om Drammen Drift KF

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF er totalleverandør av måltider til kommunens bo- og servicesentre, dagsentre og til hjemmeboende eldre med vedtak. Foretaket driver også cateringvirksomhet, og tilbyr selskapsmat til alle anledninger for både private og bedrifter.

Mer om Drammen Kjøkken KF

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF har operativt ansvar for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes.

Mer om Drammen Parkering KF
 
Topp