Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Foretaket har operativt ansvar for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for aksjeselskap som opprettes for å operere i et konkurranseutsatt marked.

Resultatbudsjettet

Rådmannen legger til grunn et eieruttak i 2012 økes fra 15,9 til 18,4 millioner kr. Rådmannen registrerer at foretaket signaliserer vanskeligheter med å opprettholde eieruttaket på dette nivået på grunn av usikkerhet knyttet til inntektssiden. Rådmannen vil følge utviklingen i foretaket og melde eventuelle avvik til bystyret.

Takstendring per 1.1.12

Det foreslås en takstendring fra 1. januar 2012 der parkeringsavgiftene økes med én krone per time i ytre sone fra 17 til 18 kroner per time.

Sone/tid

Takst 2011

Påslag per 1.1.12

Ny takst  2012

Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø – sats pr. time

17 kr

1 kr

18 kr

Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet – sats pr. time

17 kr

1 kr

18 kr

 

 

 

 

 

 

 

For øvrig foreslår Drammen Parkering KF å videreføre eksisterende takster og innkrevingstider.

Investeringsbudsjettet

Foretaket varsler et investeringsbehov i 2012 på 0,6 millioner kroner til kjøp og oppgradering av billettautomater og skilt. I forbindelse med etablering av nytt parkeringshus i Tordenskioldsgate, er det behov for parkeringstekniske investeringer, så som skilting, merking, informasjonstavler, automater og overvåkning. Dette er anslått til 5 millioner kroner i 2012.

 
Topp