Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomiplan 2013-2016

Byvekst i balanse

Økonomiplanen 2013-2016 legger grunnlag for å bygge ut gode kommunale tjenester i takt med befolkningsveksten. Målene for Drammen kommune foreslås nådd gjennom nødvendige investeringer og effektiv drift.  Budsjettet innebærer et netto driftsresultat på 2,1 prosent eller et driftsresultat i størrelsesorden 80 millioner kroner.

Det planlegges investeringer for nær 2 400 millioner kroner i fireårsperioden, hvorav om lag 750 millioner kroner i 2013.

 

Topp