Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring i økonomiplanperioden 2013-2016

Drammen kommune forvalter betydelige verdier som eier i mer en 40 virksomheter foredelt på kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, aksjeselskaper og stiftelser.

 

Aksjeselskap (AS) og Andelslag (AL)

 • Motorvegfinans BA (40%)
 • Brageteatret AS (50%)
 • Byen Vår Drammen AS (32,9%)
 • Enter Kompetanse AS (30,8%)
 • Drammen Kino AS (33,3%)
 • Drammen Scener AS (100%)
 • Energiselskapet Buskerud AS (50%)
 • Grev Wedels parkeringshus AL
 • Lindum  AS (100%)
 • Papirbredden Eiendom AS (40%)
 • Papirbredden Innovasjon AS (10,7%)
 • Thamsgatens parkeringshus BA
 • Vinn Industri Drammen AS (65%)

Kommunale foretak (KF)

 • Drammen Drift KF
 • Drammen Kjøkken KF
 • Drammen Parkering KF
 • Drammen Eiendom KF
 • Drammensbadet KF

Andre

 • Stiftelsen Drammens Museum
 • Stiftelsen Drammens teater og kulturhus
 • Stiftelsen Åssiden eldresenter
 • Drammen kommunale pensjonskasse
 • Drammen kommunes utleieboliger
 • Erik Børresens stiftelse

Interkommunale virksomheter

 • Buskerud Kommunerevisjon IKS (17%)
 • Buskerudregionens incestsenter
 • Drammensregionens interkommunale krisesenter (§27) *
 • Drammen interkommunale havnevesen (§27) (55%)
 • Drammensregionens IKT (D-IKT) (§27) (64,6%)
 • Drammensregionens Brannvesen IKS (45,2%)
 • Glitrevannverket IKS (49%)
 • Kemneren i Drammensregionen (§27) *
 • Kommuneadvokaten i Drammensregionen (§27) *
 • Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS (19,5%)
 • Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (§27)
 • Legevakta i Drammensregionen IKS (51%)
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (33,8%)
 • Vestviken 110 IKS (12.5%)


* interkommunalt samarbeid

 

I økonomiplan omtales selskaper som har en direkte økonomisk effekt på kommunens finansposter.

Utbytte og eieruttak 

Tabellen nedenfor viser budsjettert aksjeutbytte og eieruttak fra foretakene i perioden 2012– 2016.  I inneværende år mottas til sammen 110,7 millioner kroner i utbytte og eieruttak. Dette inkluderer 20 millioner kroner mer i utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS enn forutsatt i opprinnelig budsjett. I den kommende planperioden er det lagt til grunn samme utbytte fra aksjeselskap som i opprinnelig budsjett 2012 på 44 millioner kroner. I aksjeselskaper er det styret som fastsetter utbytte til eier. Det budsjetterte utbytte er derfor kun en teknisk fastsetting av et minimumsutbytte. Utbytte skal settes i tråd med den til enhver tid gjeldende eierstrategi. For Energiselskapet Buskerud er dette regulert i ny eierstrategi behandlet av bystyret høsten 2012. Tilsvarende strategi er under utarbeidelse for Lindum AS. Det forventes at styret innhenter eiers syn på utbytteforventninger før utbyttet for det enkelte år fastsettes. 

I forhold til de kommunale foretakene legges det opp et samlet eieruttak på 54,8 millioner kroner i 2013. Dette er noe lavere enn i 2012 (55,3 millioner kroner), noe som må ses i sammenheng med nedjustering av eieruttaket fra Drammen Parkering KF.

Rådmannen understreker at oppdatering av eierstrategier etter hvert kan danne grunnlag for nye forventninger til uttak/utbytte.Utbytte og eieruttak 2012-2016

Eierstyring i økonomiplanperioden 2013-2016

 
 
Topp