Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Aksjeselskaper

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Lindum AS. Det er i år mottatt 4,0 millioner kroner i utbytte i fra selskapet for regnskapsåret 2011. Siden 2011 betaler Lindum AS en grunnleie til Drammen Eiendom KF på 5,0 millioner kronier. Grunnleien er hjemlet i kontrakt med Drammen Eiendom KF, gir grunnlag for høyere eieruttak fra foretaket. Det legges til grunn uendret utbytteforventning fra Lindum AS i den kommende fireårsperioden. 

Forslag til revidert eierstrategi for Lindum AS er planlagt forelagt bystyret i desember 2012.

Energiselskapet Buskerud AS

Drammen kommune eier 50 prosent av aksjene i Energiselskapet Buskerud AS, og har i inneværende år mottatt 60 millioner kroner i utbytte fra selskapet for regnskapsåret 2011. I gjeldende økonomiplan er årlig utbytte budsjettert med 40 millioner kroner, og rådmannen har foreløpig valgt å videreføre forventet utbytte med samme beløp i planperioden.

Revidert eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS ble vedtatt av bystyret 19. juni i år.

Drammen Scener AS

Drammen kommune eier 100 prosent av aksjene i Drammen Scener AS. Selskapet står for driften av Drammens Teater og Union Scene. Drammen Scener AS mottar driftstilskudd fra Drammen Kommune, noe som beløp seg til 8,5 millioner kroner i 2012. Tilskuddet foreslås videreført med samme nominelle beløp i 2013.

Eierstyring i økonomiplanperioden 2013-2016

 
 
Topp