Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Finansiering av samlet investeringsbudsjett 2013-2016

 
Mill. 2013-krÅr_2013År_2014År_2015År_2016Sum 2013_2016
Investeringer bykassa242,2215,0206,6198,8862,6
Investeringer Drammen Eiendom KF506,9418,3329,2273,21 527,6
Investeringer Drammen Drift KF0,00,0
Investeringer Drammen Parkering KF1,71,7
Investeringer Drammensbadet KF0,50,5
Sum investeringer751,3633,3535,8472,02 392,4
Finansiering bykassa
Overføring fra driftsbudsjettet-74,5-73,3-80,0-91,4-319,2
Momskompensasjon investeringer-8,9-11,5-9,3-10,6-40,2
Statstilskudd0,00,00,00,00,0
Bruk av ubundet investeringsfond-2,1-2,1-2,1-2,1-8,4
Låneopptak-156,8-128,1-113,9-96,0-494,8
Sum finansiering bykassa-242,2-215,0-205,3-200,1-862,6
Finansiering Drammen Eiendom KF
Eiendomssalg ekskl. boliger-10,0-43,0-3,0-3,0-59,0
Salg av boliger-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0
Momskompensasjon investeringer-64,0-78,2-76,9-34,5-253,6
Statstilskudd-36,5-4,0-4,0-4,0-48,5
Låneopptak-386,4-283,1-235,3-221,7-1 126,5
Sum finansiering Drammen Eiendom KF-506,9-418,3-329,2-273,2-1 527,6
Låneopptak Drammen Drift KF0,00,0
Låneopptak Drammen Parkering KF-1,7-1,7
Låneopptak Drammensbadet KF-0,5-0,5
Låneopptak øvrige foretak-2,20,00,00,0-2,2
Sum finansiering-751,3-633,3-534,5-473,3-2 392,4
Topp