Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Investeringsutgifter bykassen og kommunale foretak 2013-2016

 
Mill. 2013-kroner 2013201420152016Sum 2013_2016
01 Barnehage 57,9 50,0 49,0 15,0 171,9
02 Oppvekst 8,0 14,0 - - 22,0
03 Brannvern - - - - -
04 Byutvikling 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0
05 Helse og omsorg 89,3 13,4 109,2 109,0 320,9
06 Kultur 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4
07 Ledelse, org., styring 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2
10 Politisk styring - - - - -
11 Samferdsel 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5
12 Grunnskoleoopplæring 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9
13 Sosiale tjenester 38,4 41,0 26,0 26,0 131,4
14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0
Sum programområde 1-14 700,1 539,3 501,8 458,0 2 199,2
Drammen Eiendom KF (ufordelt) 49,0 94,0 34,0 14,0 191,0
Drammen Drift KF - -
Drammen Parkering KF 1,7 1,7
Drammensbadet KF 0,5 0,5
Sum investeringer - bykassen og KF'er751,3633,3535,8472,0 2 392,4
Topp