Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)

Ansatt ved servicetorget snakker med kunde

Drammen kommune er Buskeruds største arbeidsplass med cirka 4 300 ansatte, herav 82 prosent kvinner og 18 prosent menn. De er organisert i 41 virksomheter, fem kommunale foretak og tre rådmannsseksjoner. Verdigrunnlaget er at Drammen kommune skal være en organisasjon som alle kan stole på. Vi skal ha fokus på resultater, åpen kommunikasjon og lagånd.

Hovedmål

For å sikre riktig og nok kompetanse nå og i fremtiden er Drammen kommune en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass.

Arbeidsgiverpolitikk

Strategisk arbeidsgiverpolitikk (vedtatt i bystyret 20.02.2007) blir revidert i 2013.

Partsammessatt samarbeidsutvalg er samstemte i sin vurdering av fremtidige utfordringer. Disse utfordringene vil kunne innarbeides i følgende områder:

  • Kompetanse
  • Ledelse
  • Arbeidskultur
  • Rekruttering


Prosessen med å revidere arbeidsgiverpolitikken vil involvere arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og alle lederteam i konsernet. Arbeidet vil også tydeliggjøre hvilke konsernovergripende tiltak som skal prioriteres, samt hvilke tiltak som skal gjennomføres i det enkelte programområde eller virksomhet.

Det vil bli satt stor oppmerksomhet på å legge innhold i begrepet arbeidskultur i 2013. Tiltak vil gjennomføres både konsernovergripende og i virksomhetene.

Rådmann vil videreføre samlinger og kurs for alle lederteam, særskilt opplæring for nye ledere og talentprogram for potensielle ledere. I forbindelse med ny struktur i Helse- sosial og omsorg vil lederutvikling prioriteres.

I planperioden vil konsernstrategi for rekruttering bli implementert. Denne gir føringer for hvordan Drammen kommune skal drive sitt rekrutteringsarbeid for å sikre riktig og nok kompetanse nå og i fremtiden. Implementering av strategien skal sørge for kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen i alle ledd, fra kartlegging av arbeidskraftsbehov til fremskaffelsen av aktuelle kandidater og utvelgelse av nye ansatte.

Kostnadene ved sykefravær

Det settes et særskilt fokus på kostnadene ved sykefravær. I 2013 er det i budsjettforutsetningene lagt inn en besparelse på 8 millioner kroner ved at sykefraværet på konsernnivå reduseres med 0,5 prosentpoeng i forhold til resultatet for 2012. Alle virksomheter må bidra til at denne forutsetningen nås. 

Per 3. kvartal er sykefraværet så langt i 2012 redusert med cirka 0,3 prosentpoeng.

Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR)

 
 
Topp