Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjettTabell 2. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2013- kroner)

RegnskapJustert budsjett Forslag til økonomiplan
201120122013201420152016
Driftsutgifter40,540,540,840,840,840,8
Driftsinntekter-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
Netto ramme40,240,240,540,540,540,5
 

Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak2013201420152016
Redusert eiertilskudd 110-sentralen og DRBV-1-1-1-1
Sum driftstiltak-1-1-1-1
 

Redusert eiertilskudd

Drammen kommune har behov for å foreta tilpasninger i budsjettet. Som et ledd i tilpasningene reduseres eiertilskuddet til Drammensregionen Brannvesen IKS (DRBV).
Kommunens driftstilskudd til DRBV for 2013 settes til 35,6 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd på 2,0 millioner kroner til drift av Drammen brannstasjon.

For Vestviken 110-sentral IKS opprettholdes driftstilskuddet med 26 kroner per innbygger. For 2013 tilsvarer dette et tilskudd på 1,7 millioner kroner.

Krav til økt bemanning i 2014

Det antas at DRBVs del av tettstedet Drammen i løpet av 2013 vil passere 100 000 innbyggere. Forskriftens § 5-4 krever da at det skal være minst tre kasernerte vaktlag. I dag er det 2,5 kasernerte vaktlag innenfor det aktuelle området. Spørsmålet om en økning i antall kasernerte vaktlag må derfor vurderes nærmere i økonomiplan 2014-2017.

 

 

 
Topp