Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Utvidelse av DRBV

DRBV har ønske om å effektivisere driften og oppnå stordriftsfordeler, blant annet ved å utvide selskapet videre. Selv om DRBV i dag er blant de største brannvesen i Norge, anses likevel selskapet som for lite til å kunne drive nødvendig utviklingsarbeid. På dette området bør DRBV styrke sin konkurransedyktighet for å kunne sikre seg godt kvalifisert personell i konkurranse med både offentlige og private aktører. Det er igangsatt en prosess i 2012 med formål å vurdere hvorvidt Hurum og Røyken kommuner skal gå inn i DRBV, etter initiativ fra Hurum og Røyken kommuner. Prosessen vil vise om dette er aktuelt. En eventuell sak om utvidelse av DRBV skal besluttes av eierkommunene. 

Vestviken 110 sentral

Virksomheten vil arbeide videre med å konsolidere driften etter mottak av nytt digitalt nødnett for området i Søndre Buskerud Politidistrikt. De øvrige områder vil bli dekket av det nye nødnettet i løpet av 2013, men sentralen vil fortsatt operere både gammelt og nytt nødnett neste år.

Virksomheten er bedt om delta i et pilotprosjekt for å vurdere felles nødnummer og felles alarmsentral for de tre nødetatene. Det er forutsatt at kostnadene til prosjektet dekkes av staten.

Prosjekter

Vurdering av Hurum og Røyken som nye eierkommuner

  • Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt for et felles nødnummer i Drammen, der forholdene ligger godt til rette for å gjennomføre et slikt prosjekt. Som det eneste stedet i landet er nødsentralene for både brannvesen, politi og helsetjeneste allerede samlokalisert.
  • Vurdere nye indikatorer for programområdet i samarbeid med virksomhetene 
 
Topp