Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjettTabell 5. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 (tall i millioner 2013-kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:2,02,02,02,08,0
Oppgradering - inventar/utstyr2,02,02,02,08,0
0,0
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:56,947,047,013,0163,9
Kobbervik gård - ombygging til barnehage36,936,9
Strømsø barnehage - utvidelse15,015,0
Fjell erstatningsbarnehage (Fjell 2020)2,024,024,050,0
Oppgraering eksisterende bygnings masse 3,03,03,03,012,0
Etablering av nye barnehageplasser20,020,010,050,0
Sum investeringstiltak58,949,049,015,0171,9
 

Etablering av nye barnehageplasser

Ny barnehage på Kobbervik gård og en utvidet Strømsø barnehage tas i bruk august 2013. Det foreslås bevilget henholdsvis 36,9 og 15 millioner kroner til fullfinansiering av disse prosjektene i 2013.

 

Befolkningsprognosen tilsier behov for cirka 100 nye barnehageplasser hvert av årene i økonomiplanperioden. Det foreslås derfor avsatt 50 millioner kroner i perioden 2014-2016 til etablering av nye barnehageplasser.

 

Oppgradering av eksisterende barnehager

Eksisterende bygningsmasse består av flere gamle bygninger hvor det er behov for rehabilitering. Det foreslås totalt 12 millioner kroner til bygningsmessig oppgradering i perioden og 8 millioner kroner til oppgradering av inventar/utstyr.

 

 
Topp