Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

”Norges beste barnehage”

Prosjektet Norges Beste Barnehage (NBB) er etablert. NBB er et utviklingsprosjekt for barnehagene i Drammen. Prosjektet omfatter kommunale og private barnehager. NBB skal ha fokus på kvalitetsutvikling, kompetanseheving og systemutvikling i barnehagene, slik at alle barn i de ulike barnehagene i Drammen har et optimalt barnehagetilbud.

Prosjektet har igangsatt etterutdanning av pedagogiske ledere. Det er en pågående prosess med private og kommunale barnehager om innholdet i NBB. Nærmere konkretisering av innhold, mål og tiltak vil rådmannen komme tilbake til i handlingsplanen som legges fram til politisk behandling tidlig i 2013.

Nye barnehageplasser

Det tas i bruk cirka140 nye barnehageplasser i august 2013. I tillegg til at det skal utarbeides ny skole/barnehageanalyse i 2014, skal det i 2013 igangsettes et planarbeid for å øke kapasiteten på barnehageplasser i Bragernes barnehageområde.

Gratis kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid til 3-, 4- og 5 åringer i barnehager videreføres. Prosjektet omfatter barn som er bosatt i bydelene Fjell og deler av Strømsø. Prosjektet finansieres av statlige midler. Gratis kjernetid utgjør 20 timer i uken og tilbud om norskopplæring og fysisk aktivitet til foreldrene, særlig mødrene. Hele 97 prosent av barna i målgruppen har plass i barnehage fra august 2012.

 
Topp