Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall - Barnehager

 
IndikatorDrammen 2010Drammen 2011Fredrikstad 2011Kristiansand 2011Sandnes 2011Gjennomsnitt ASSS 2011Gjennomsnitt Buskerud 2011Gjennomsnitt landet ex. Oslo 2011
Andel barn 1-5 år med barnehageplass86,987,386,29186,289,590,4
Andel 0- åringer med barnehageplass5,62,78,66,84,54,34,6
Andel barn fra språklige minoriteter med barnehageplass77,377,555,872,861,872,969,6
Andel ansatte med førskolelærerutdannelse36,834,937,837,728,73431,832,9
Korrigerte oppholdstimer per årsverk, kommunale barnehager12 78012 96512 06312 52012 64013 50111 97711 565
Korrigerte brutto utgifter kommunale barnehager per korr.oppholdst48495452475050
Topp