Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett - endringer

 
Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Oppdatering av kommuneplanens arealdel1,01,0
Styrking av planarbeid1,01,0
Plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya1,21,2
Bystrategi Drammen 2013-2036-1,0-1,0-1,0-1,0
Økte gebyrinnntekter byggesak-1,0-1,0-1,0-1,0
Sum driftstiltak1,21,2-2,0-2,0
Topp