Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall - Byutvikling

 
IndikatorDrammen 2010Drammen 2011Snitt ASSS 2011Kristiansand 2011Fredrikstad 2011Sandnes 2011Snitt Buskerud 2011Snitt landet ex. Oslo 2011
Brutto drifts- utgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging per innbygger 664715-718480761774678
Brutto drifts-utgifter til plan-saksbehandling, per innbygger 269288-344120367272234
Brutto drifts-inntekter fra plansaksbehand-ling, per innb.4829-66291326069
Gjennomsnittlig16*55*4857-553637
saksbehandlings-tid byggesaker (dager)
Brutto drifts-inntekter fra bygge-, delesaks-behandling og seksjonering per innbygger 113210230289216268284223
*: usikkert datagrunnlag
Topp