Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett - endringer

 
Mill. 2012-kronerÅr_2013År_2014År_2015År_2016
Bofellesskap Blentenborg - prisregulering0,92,22,22,2
Omsorgsboliger Schwartzgate - prisregulering11,514,514,514,5
Driftsmidler Skap gode dager (Wergelandsgate)1,61,61,61,6
Husleie og strøm Øvre Strandgate0,40,40,40,4
Demografikostnader8,48,89,39,9
Kjøp av sykehjemsplasser5555
Utskifting av inventar og utstyr3,63,73,94,1
Nærværsprosjekt1,51,51,51,5
Omstillingsmidler OU-prosess10
Rammetilpasning-12,8-12,8-12,8-12,8
Tilpasning av tjenestetilbudet-14,8-22-22-22
Tilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS-0,5-0,5-0,5-0,5
Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp-1-1-1-1
Diverse justeringer i gjeldende økonomiplan-3,6-3,9-4,3-4,3
Sum tiltak10,2-2,6-2,3-1,5
Topp