Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringstiltak

 
Mill. 2012-kroner2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak i bykassen3,32,42,229,9
Lokal luftkvalitet0,10,10,10,10,4
Nyanskaffelser - inventar og utstyr2,42,32,11,98,7
Inventar og utstyr Schwartzgate - økt behov0,80,8
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:8611107108312
Helsehus1129899210
Schwartzgate omsorgsboliger3333
Blentenborg omsorgsboliger2525
Wergelandsgate 13 - oppgradering88
Kjøp av omsorgsboliger555520
Oppgradering av bygningsmassen444416
Sum investeringstiltak89,313,4109,2110321,9
Topp