Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall - Helse og omsorg

 
Indikator Drammen 2010 Drammen 2011 Snitt ASSS** 2011 Fredrikstad 2011 Kristiansand 2011 Sandnes 2011 Buskerud snitt 2011 Landet ex. Oslo snitt 2011
Brukertilfredshet i hjemmetjenesten*3,2-*3,1---3,23,3
Sykehjems plasser i prosent av innbyggere over 80 år17,417,218,6161813,41518,3
Andel plasser i sykehjem i skjermet enhet for demente22,930,824,4924,225,321,322,824,9
Legetimer per uke per beboer i sykehjem0,350,50,460,460,430,470,480,39
Andel plasser i sykehjem som er avsatt til tidsbegrenset opphold22,119,618,142416,310,522,616,5
Snitt antall timer per uke som brukere av hjemmesykepleien får3,43,54,343,75,84,84,7
Andel mottakere av hjemmetjenester med omfattende bistands-behov 0 – 66 år12,712,321,7323,923,324,917,519
Andel mottakere av hjemmetjenester med omfattende bistands-behov 67 – 79 år7,48,513,8520,310,418,913,112,2
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra videregående skole424036,63841384442
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste m/ fagutdanning fra høgskole/ universitet302934,33436342631
Kilde: Statistisk sentralbyrå – Kostra 2011, * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i Drammen kommune i 2011. Neste undersøkelse gjennomføres høsten 2012. **ASSS – kommunene er: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bærum og Drammen
Topp