Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Omsorgstjenester

 
Tjeneste-tildeling:Antall innvilgede søknader 2011Antall innvilgede søknader per 1.oktober 2012Mål for gjennomsnittlig effektueringstid etter Bystyrets vedtak sak nr 22/12 – Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen:Resultat 2011 Gjennom-snittlig effektuerings-tidResultat 1.jan – 1.okt 2012 Gjennom-snittlig effektuerings-tid
Hjemmehjelp/rengjøring384357mindre enn 14 dager12 dager6 dager
Sykehjem korttid12881 261mindre enn 14 dager9 dager7 dager
Sykehjem langtid181208mindre enn 28 dager33 dager4 dager
Hjemme-sykepleie8891 0780 dager-1dag
Topp