Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Tabell 2. Utvalgte KOSTRA-tall 2011for helse- og omsorgstjenesten i ASSS-kommunene

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå KOSTRA 2011Drammen__Oslo_____FredrikstadKristiansandTromsø___Bærum___TrondheimSandnes__Bergen___Stavanger
Korr. Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester 266 203 330 914 355 407 304 043 392 355 416 820 352 157 365 486 329 978 315 321
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 0-66 år 25 12 18 20 12 14 14 14 14 15
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 67-79 år 77 74 71 80 81 54 58 67 70 71
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 80 år og over 339 318 342 348 368 288 290 336 323 331
Korr. Brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 129 954 182 794 220 215 157 920 245 987 250 510 205 468 227 890 208 560 192 662
Topp