Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 4.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter9,58,97,27,17,17,1
Driftsinntekter-0,9-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7
Netto ramme8,68,26,56,46,46,4
 
Tabell 5. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Aktivitetstilpasning-0,1-0,1-0,1-0,1
Tilskudd til Studentenes Hus0,1
Tilskudd Visit Drammensregionen0,10,10,10,1
Sum driftstiltak0,10,00,00,0

Aktivitetstilpasning

Programområdet finansierer prosjekter, tilskudd og aktiviteter med fremtidsrettede mål på nærings- og byutviklingsområder. Tiltakene er i grensesnittet mellom kommunen og næringslivet og skal underbygge kommunens strategiske tilpasning innenfor nærings- og kompetanseområdet. Tiltakene er ikke lovpålagte. Det foreslås en generell rammereduksjon på 0,1 millioner kroner i 2013. Dette gjennomføres med en aktivitetstilpasning i 2013.

Tilskudd til Studentenes Hus i Drammen

Studentsamfunnet den lille legende har fått tilbud om leie på Union Scene i Union Rocks tidligere lokaler i Fabrikkgaten. Avtale med Entra Eiendom er prolongert med studentsamfunnet som nye leietagere fra 1. juli i år og varer i prinsippet ut 2013, men kan endres dersom det viser seg mer hensiktsmessig at studenthuset er lokalisert et annet sted.
Studentsamfunnet har søkt kommunen om tilskudd for studieåret 2012/2013 på kroner 100 000. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

Visit Drammensregionen

Rådet for Drammensregionen vedtok i 2007 prosjekt for etablering av et regionalt reiselivsselskap for å styrke Drammensregionen som reisemål og utvikle lønnsomme reiselivsnæringer. Reiselivsselskapet Visit Drammensregionen ble stiftet 22. august 2012, og bystyret vedtok i forbindelse med 2. tertial 2012 å bevilge 145 000 kroner til tegning av andel i selskapet og servicetilskudd. 

I Drammen kommune er det mange bedrifter innen reiselivsnæringen som vil kunne dra nytte av en felles reiselivsorganisasjon. Flere av disse har deltatt i prosjektfasen for utviklingen av Visit Drammensregionen. Utgangspunktet for Drammen kommunes deltakelse i Visit Drammensregionen, er at selskapet har fokus på Drammen kommunes prioriterte områder; utvikling av lønnsomme reiselivsnæringer, kurs- og konferansemarkedet og dagsturisme.

 
Topp