Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kultur

 

Flere gode opplevelser og flere aktive drammensere er målet for 2013. For å sikre at Drammensbiblioteket fortsatt tiltrekker mange besøkende foreslås 2 millioner kroner til oppgradering av utstyr og lokaler.

Bygningen Harmonien foreslås kjøpt for 20 millioner kroner som ledd i arbeidet med å etablere byens teaterkvartal.

Kulturskolens tilbud utvides og betalingssatsene videreføres med en prisjustering på 3,3 prosent. Visjonen om kulturskole for alle følges opp med å utrede tilbud til barn i 1.-4 klasse fra høsten 2013.

Bystyrets vedtak i sak om tros- og livssynssamfunn følges opp.

Fakta om programområdet

Programområde 06 Kultur omfatter bibliotek, kulturskole, fritidstiltak for barn og unge, eldre og funksjonshemmede, driftstilskudd til selskaper, institusjoner, arrangementer og organisasjoner på kulturområdet, allmenn kulturadministrasjon, samt overføringer til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Virksomhet Kultur har et budsjett på 133,4 millioner kroner og 98 ansatte i 2012.

Status for programområdet

Utfordringer

  • Gode kulturopplevelser for flere er en hovedutfordring etter byjubileet, og slitasje fra høyt besøk.
  • Å aktivisere flere i konkurranse med andre fritidsaktiviteter.
  • Å bringe tilskudd til Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn på et nivå med sammenliknbare kommuner.

Hovedmål

  • Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser.
  • En økende andel av drammenserne er selv aktive i et pulserende kulturliv.

Les mer om kultur

 
Topp