Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett - endringer

 
Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Opptrapping Kommuneadvokaten0,60,60,60,6
Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester0,40,40,40,4
Arbeids-og aktivitetsskole Fjell 20200,40,40,40,4
Prosjektmidler Fjell 20200,20,20,20,2
Vergemålsreform-0,5-1,0-1,0-1,0
Effektivisering § 27-samarbeid (3%)-1,7-1,7-1,7-1,7
Effektivisering i kommuneadministrasjonen-1,4-1,4-1,4-1,4
Økte inntekter service og administrasjon-1,7-1,7-1,7-1,7
Sum driftstiltak-3,7-4,2-4,2-4,2
Topp