Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

 
Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:25,122,723,521,993,2
Nye informasjons- og styringssystemer11,011,011,011,044,0
PC-ordning politikere0,10,10,90,11,2
Rullering av digitalt utstyr i skolene10,07,57,57,532,5
IKT i helse og omsorg2,02,02,02,08,0
3D bymodell kart og geodata0,50,50,50,52,0
IKT kultur/biblioteket0,80,80,80,83,2
Digitale arkiver0,70,7
Digitalisering av gravplasser0,80,81,6
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:0,50,50,50,52,0
Oppgradering av bygningsmassen0,50,50,50,52,0
Sum investeringstiltak25,623,224,022,495,2
Topp